Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2014

2548 bf1d 500
Eegzystencjalnypaw
9702 8bde
Reposted fromnfading nfading viaczarnycukier czarnycukier
0228 01db 500
0907 d88e
6756 a733
Eegzystencjalnypaw
"W ciszy koło czwartej nad ranem słyszałem, jak powoli rosną korzenie samotności."
— Haruki Murakami - "Kronika ptaka nakręcacza"
Eegzystencjalnypaw
8903 f065
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
Eegzystencjalnypaw
8909 bbdb 500
up & down

upadać naprawdę nisko tylko po to
by się podnosić jak po skoku z klifu

w niebieską toń. wynurzać się powoli.
pokonywać opór cieczy i tego co niweczy.

[by Trent Parke]
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
Eegzystencjalnypaw
8920 6387 500
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
Eegzystencjalnypaw
-Co jest w życiu ważne? -Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Stasiuk (w rozmowie z Wodecką)
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaspalonyteatr spalonyteatr
Eegzystencjalnypaw
8956 d72f 500
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
Eegzystencjalnypaw
8471 d033 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
Eegzystencjalnypaw
Eegzystencjalnypaw
"Zobaczysz, jeszcze z tego wybrnę."
— Agnieszka Osiecka- "Przyjdę do siebie"
Eegzystencjalnypaw
3121 34c8 500
zdrówko! ;)

June 13 2014

Eegzystencjalnypaw
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
Eegzystencjalnypaw
2174 bd43
Reposted fromretaliate retaliate viatrumienka trumienka
3672 c239 500

Adeline Rapon

Reposted fromanananana anananana viabackground background
Eegzystencjalnypaw
6671 921f 500
Halina Poświatowska
Eegzystencjalnypaw
5474 523f 500
Reposted fromeazyi eazyi viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl